Category Archives: Blog

จป คือใคร มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไร?

การทำงานในสถานประกอบกิจการต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยง […]

ข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องทำงานกับสารเคมีอันตราย

สารเคมีเป็นสิ่งที่มีบทบาทกับชีวิตประจำวันมาก เพราะมีการ […]

ระดับความดังของเสียง ระดับไหนที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์?

เสียงดัง (Noise) หมายถึง เสียงที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อ […]

3 องค์ประกอบของการเกิดเพลิง (Fire Triangle)

รู้หรือไม่องค์ประกอบของไฟมีอะไรบ้าง วันนี้เรามีความรู้พ […]