Category Archives: Blog

ความปลอดภัยในการทำงาน คืออะไร

ความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational health and safety) […]

จป คือใคร มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไร?

3 จปคือใคร

การทำงานในสถานประกอบกิจการต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยง […]

ข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องทำงานกับสารเคมีอันตราย

ข้อปฏิบัติในการทำงานร่วมกับสารเคมีอันตราย

สารเคมีเป็นสิ่งที่มีบทบาทกับชีวิตประจำวันมาก เพราะมีการ […]

3 องค์ประกอบของการเกิดเพลิง (Fire Triangle)

3-องค์ประกอบของการเกิดเพลิง

รู้หรือไม่องค์ประกอบของไฟมีอะไรบ้าง วันนี้เรามีความรู้พ […]

5 ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานกับเครื่องจักร

5-ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร

อุบัติเหตุจากการทำงาน แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น […]