อบรมการทำงานบนที่สูง อบรมที่สูง ลดราคาสูงสุด 40% หลักสูตรมาตรฐานสากล

หลักสูตรการทำงานบนที่สูงมาตรฐานสากลพร้อมเรียนรู้วิธีการทำงานบนที่สูงและใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ในการทำงานบนที่สูง ฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์ป้องกันการตกมาตรฐานใหม่

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

อบรมการทํางานบนที่สูง คืออะไร?

อบรมการทํางานบนที่สูง คือ หลักสูตรตามกฎหมายการทํางานบนที่สูง โดยผู้ที่ทำงานบนที่สูง นายจ้างจะต้องส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการทํางานบนที่สูงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถทำงานเสี่ยงได้อย่างปลอดภัย หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ ความปลอดภัยฯ ปี 2554 การเรียนรู้หลักสูตรการอบรมการทํางานบนที่สูง พนักงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการทำงานบนที่สูง เพื่อป้องกันการตกจากที่สูง รวมถึงได้สวมใส่อุปกรณ์ในภาคปฏิบัติ ฝึกการใส่หมวกนิรภัยการ สวมใส่เข็มขัดนิรภัยหรือการใช้อุปกรณ์กันตกชนิดต่างๆ โดยมีวิทยากรหรืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

อบรมการทำงานบนที่สูงเหมาะกับใคร

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูง ผู้ทำงานที่มีความเสี่ยงกับการตกจากที่สูง ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง งานในระบบอุตสาหกรรม งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด พนักงานในโรงงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา หรือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงได้ เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงอันตรายและการป้องกัน สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ได้ในการทำงานบนที่สูงได้

ปัจจุบันหากต้องการเข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงสามารถอบรมได้กับสถาบันที่รับจัดอบรม เลือกสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบันที่มีคุณภาพมาตรฐานได้รับ ISO 9001  มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานวิทยากรอบรมคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์โดยตรงจากการทำงานบนที่สูงสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ดีที่สุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความรู้และความเข้าใจมากที่สุด

หากไม่แน่ใจว่าเลือกสถาบันรับจัดอบรมการทำงานบนที่สูงแบบไหน อาจพิจารณาจากสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำเพื่อประกอบการตัดสินใจได้หรือดูรีวิวจากผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมมาก่อน หลังจากผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อยืนยันว่าผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด

การทำงานบนที่สูง

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

หลักสูตร ( อบรม จป หัวหน้างาน ) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร (อบรม จป บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

 • หลักสูตร 3 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ( อบรม คปอ ออนไลน์ )

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

การทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สูงจากพื้นดิน หรือ จากพื้นอาคาร ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ซึ่งลูกจ้างอาจพลัดตกลงมาได้
โครงสร้างชั่วคราวที่สูงจากพื้นดิน หรือ จากพื้นอาคาร หรือส่วนของสิ่งก่อสร้างสำหรับเป็นที่รองรับลูกจ้าง วัสดุ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

(1) ลื่น
(2) สะดุด
(3) ตกจากบันได
(4) ตกจากที่สูง
(5) การตกกระทบจากวัสดุ

(1) มีราวกันตก หรือเชือกนิรภัยยึดติดกับโครงสร้างโดยรอบ
(2) มีทางเดินชั่วคราวพร้อมราวกันตก
(3) ติดตั้งตาข่ายนิรภัยยึดติดกับโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง
(4) ปิดกั้นบริเวณด้านล่างพื้นที่ปฏิบัติงาน
(5) จัดเตรียมนั่งร้าน หรือเครื่องจักรกลที่กำหนดไว้ในแผนงาน
(6) สวมใส่ และใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกตลอดเวลา
(7) ห้ามเคลื่อนย้ายร่างกายบนที่สูง โดยปราศจากการเกาะเกี่ยวเข็มขัดนิรภัย

(1) ทำราวกันตก หรือเชือกนิรภัยยึดติดกับโครงสร้างโดยรอบ
(2) ติดตั้งตาข่ายนิรภัยยึดติดกับโครงสร้างที่มั่นคง
(3) ล้อมด้านล่างพื้นที่ปฏิบัติงาน
(4) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตก
(5) มีการจัดวางวัสดุ และจัดทางผ่านที่ปลอดภัย
(6) จัดเก็บเศษวัสดุ เมื่อมีการเปลี่ยนช่วงเวลาทำงาน
(7) มีการตรวจสอบดูแลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
(8) มีอุปกรณ์สื่อสาร และแผนการช่วยเหลือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

(1) จัดทำราว หรือรั้วปิดกั้นที่มั่นคง แข็งแรงโดยรอบ
(2) ใช้สีแสดงให้เห็นเด่นชัดในระยะไกล
(3) ติดตั้งตาข่ายนิรภัย
(4) จัดให้มีป้าย และสัญลักษณ์เตือนภัย
(5) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตก
(6) มีแผนการช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

(1) ฝึกอบรมให้กับผู้ที่ต้องขึ้นไปปฏิบัติงานบนที่สูง
(2) สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
(3) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

(1) จัดระบบงาน เพื่อจำกัดการทำงานบนที่สูง
(2) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตก เพื่อลดความเสี่ยง
(3) พื้นที่ทำงานปราศจากปัจจัยที่ทำให้สะดุด ลื่น
(4) กั้น หรือปิดช่องเปิดบนพื้นให้แข็งแรง พร้อมป้ายเตือนอันตราย
(5) ติดตั้งหลังคาบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร เพื่อป้องกันการร่วงตกของวัสดุ

(1) อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ควรใส่ในภาชนะที่แข็งแรง
(2) วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดต้องไม่วางกีดขวางทางเดิน
(3) จัดเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ในภาชนะที่แข็งแรง
(4) จัดเก็บทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง
(5) ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน
(6) ใช้เชือกผูกรัดเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
(7) ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกวิธี

(1) วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องไม่วางกีดขวางทางเดิน
(2) สายไฟ สายยาง ห้ามลากผ่านพื้นทางเดิน
(3) บริเวณช่องทางขึ้น-ลงบันได ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
(4) พื้นที่ทำงานต้องมีราวกันตก และแผ่นกันของตก
(5) พื้นที่ทำงานต้องไม่เปียกแฉะ
(6) พื้นที่ทำงานจะต้องไม่มีคราบน้ำมัน จารบี
(7) พื้นทางเดินต้องเรียบเสมอกัน
(8) จัดเก็บทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง