MSDS คืออะไร? ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายต้องรู้!!!

MSDS-คืออะไร

สารเคมีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากใช้อย่างถูกต้อง ในทางกลับกันถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้สารเคมีอันตรายคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ “รับรองความปลอดภัย” ซึ่งจะมีตั้งแต่วิธีใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวังไปจนถึงการเก็บรักษากันเลยทีเดียว โดยข้อมูลนี้จะถูกเรียกกันย่อๆว่า “MSDS” แต่ว่าสิ่งคือนี้อะไรกันแน่ มาลองทำความรู้จักให้มากขึ้นกัน

Safety-Data-Sheet-(SDS)

MSDS คืออะไร?

หรือ Safety Data Sheet (SDS) ซึ่งเป็นชื่อที่ทางการสหประชาชาติประกาศให้ใช้ หมายถึงเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของการใช้สารเคมี ซึ่งจะต้องแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องละเอียด เช่น ความเป็นพิษ วิธีบรรเทาหากถูกพิษเบื้องต้น วิธีใช้ ข้อห้าม วิธีการเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้สารเคมีเหล่านี้อย่างปลอดภัยนั่นเอง โดยข้อมูลนี้จะต้องไม่อยู่แค่บนฉลากของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังต้องถูกจัดเก็บในรูปแบบกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องอยู่ในแหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นดูได้ทันที ข้อมูลมีความทันสมัยและอัพเดตอยู่เสมอโดยไม่ควรจะเก่าเกิน 5 ปี ข้อมูลบน MSDS จะต้องมี 16 หัวข้อตามระบบสากล สำหรับการจำแนกและการจัดทำฉลากก็ต้องใช้ระบบสากลเช่นเดียวกัน สำหรัยรายละเอียดหัวข้อทั้ง 16  ข้อ มีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและข้อมูลของผู้ผลิตหรือจัดจำหน่าย เป็นข้อมูลทั่วไปที่พบได้ตามฉลากบนบรรจุภัณฑ์
 • ความเป็นอันตราย แจ้งว่าส่วนประกอบประเภทไหนอันตราย อันตรายต่อมนุษย์ สัตว์หรือสิ่งแวดล้อม
 • ข้อมูลของส่วนประกอบหรือส่วนผสม ควรบอกทั้งชื่อส่วนประกอบ ความเข้มข้น รหัสประจำตัวรวมไปถึงสัญลักษณ์ความอันตรายของส่วนประกอบด้วย
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากสัมผัสกับสารเคมีชนิดนั้นๆ
 • มาตรการการผจญเพลิง ในกรณีเกิดเพลิงไหม้จากสารเคมีชนิดนั้นๆ
 • การจัดการเมื่อมีการรั่วไหล พูดถึงมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันอันตรายหรือลดความอันตรายในกรณีสารเคมีรั่วไหล
 • วิธีใช้และการจัดเก็บ เพื่อความปลอดภัยในขณะใช้งาน
 • การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล ข้อมูลจะชี้แจงถึงปริมาณสารเคมีที่ร่างกายยังสามารถสัมผัสได้อย่างปลอดภัยรวมถึงแจ้งวิธีการป้องกันตัวเองจากสารเคมีเหล่านี้ด้วย
 • สมบัติทางกายภาพและเคมี โดยจะกล่าวถึงคุณสมบัติทั่วไปของสารเคมี
 • ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา จะแจ้งถึงสภาวะที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดอันตรายได้
 • พิษวิทยา อธิบายถึงอันตรายหากร่างกายได้รับสารเคมี ซึ่งจะจำแนกตามช่องทางที่ได้รับสารเคมี เช่น สัมผัส เข้าตา รับประทาน สูดดม เป็นต้น
 • ข้อมูลด้านระบบนิเวศ อธิบายถึงผลกระทบของสารเคมีที่อาจทำให้ลักษณะทางกายภาพของระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง
 • การกำจัด อธิบายถึงแนวทางการกำจัดสารเคมีและบรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี
 • การขนส่ง เป็นข้อมูลสำคัญที่พนักงานขนส่งจะต้องรู้ เพื่อการขนส่งสารเคมีอย่างปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุประเภทอื่น
 • กฎข้อบังคับ อธิบายถึงข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีประเภทนั้น
 • ข้อมูลอื่นๆ เป็นข้อมูลที่ถูกประเมินมาแล้วว่าสำคัญแต่ไม่ได้อยู่ในข้อ 1-15

การขนส่งเป็นอีกช่วงเวลาที่อันตรายเพราะสารเคมีบางอย่างหากรั่วไหลอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ฉะนั้นผู้ขนส่งจะต้องศึกษาและปฏิบัติคำแนะนำในเอกสารข้อ 14 อย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากนี้จะเห็นได้ว่าข้อมูล MSDS นั้นเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่เป็นประโยชน์มาก เป็นเอกสารที่ต้องมีสำหรับสารเคมีอันตรายทุกชนิดเพื่อรับรองความปลอดภัยสำหรับทุกคนที่ต้องทำงานร่วมกับสารเคมีนั่นเอง

บริการของเรา

อบรมความปลอดภัย 6 ชม
อบรม ISO
อบรมดับเพลิง
อบรมนั่งร้าน
อบรมการทำงานบนที่สูง
อบรมที่อับอากาศ
อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ
อบรมเครน
อบรมรถยก
อบรมไฟฟ้า
อบรม จป บริหาร
อบรมอันตรายจากเสียงดัง
อบรมปฐมพยาบาล