Category Archives: Occupational Safety and Health

ความปลอดภัยในการทำงาน คืออะไร

ความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational health and safety) […]

5 ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานกับเครื่องจักร

5-ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร

อุบัติเหตุจากการทำงาน แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น […]