5 ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานกับเครื่องจักร

5-ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร

อุบัติเหตุจากการทำงาน แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่อุบัติเหตุคือสิ่งที่เราไม่คาดคิด สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลัก ความปลอดภัยในโรงงาน หมายถึง สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิตหรือทรัพย์สินในขณะปฏิบัติงาน อุบัติเหตุจากการทำงานที่เรามักพบเห็นเป็นประจำคงหนีไม่พ้นอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร ในบทความนี้เราจะพาทุกคนมาดู 5 ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการทํางานกับเครื่องจักร โดยมีดังต่อไปนี้

อุบัติเหตุจากการทำงานกับเครื่องจักร

1.พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างเคร่งครัด

2.พนักงานขาดการฝึกอบรมในการทำงานที่ถูกต้องกับเครื่องจักรและละเลยเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ในขณะปฏิบัติงาน

4.เครื่องจักรได้รับการชำรุดเสียหายหรือขาดการบำรุงรักษาที่ดี

5.เครื่องจักรไม่มีเซฟการ์ดป้องกันอันตรายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย

1.ใช้เครื่องจักรด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามคู่มือหรือขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

2.ห้ามใช้เครื่องจักร โดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำหรือได้รับการอบรมมาก่อน

3.ห้ามถอดอุปกรณ์นิรภัยหรือที่ครอบเพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรออกเด็ดขาด

4.พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมในการทำงานกับเครื่องจักร

5.ระมัดระวังอย่าให้มือหรือส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้จุดหมุน จุดหนีบ หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักรเพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้

6.พนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่กระชับ ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับเพราะอาจถูกเครื่องจักรดึงหรือหนีบได้

7.ในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน ห้ามปรับแต่ง ทำความสะอาดหรือพยายามดึงชิ้นงานที่ติดขัดออก โดยที่เครื่องจักรไม่ได้หยุด

8.ในขณะที่ทำการซ่อมแซมเครื่องจักร ตรวจสอบ หรือแก้ไขเครื่องจักรให้แขวนป้ายเตือนและใส่กุญแจล็อคตลอดเวลา

9.หากพบว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นิรภัย ที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรชำรุด ได้รับความเสียหายให้รีบแจ้งหัวหน้างานทันทีไม่ควรปฏิบัติงานต่อ

10.ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานจะต้องมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรไม่มีการชำรุด เสียหายและมีสภาพดี

ทำไมการอบรมความปลอดภัยจึงสำคัญ

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ พนักงานจะต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร หากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่ถูกต้อง ไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่อาจส่งผลที่ร้ายแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตเลยทีเดียว

การอบรมความปลอดภัย ก็เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการอบรมการทำงานกับเครื่องจักรทั่วไป หรือการอบรมหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง เช่น การอบรมการทำงานกับรถขุด อบรมเครนหรือปั้นจั่น ฯลฯ รวมไปถึงนายจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจรับรองเครื่องจักรประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทั้งนายจ้างและลูกจ้างเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

ทั้งหมดนี้ก็คือ 5 ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการทํางานกับเครื่องจักร และข้อแนะนำในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกๆ คน เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาและทำความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานกับเครื่องจักร