อันตรายจากการทำงานบนที่สูง

อันตรายจากการทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูง ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีความเสี่ยง หากพลัดตกลงมาอาจทำให้เกิดการสูญเสีย อาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ คำนิยามของการทำงานบนที่สูง คือ การปฏิบัติงานสูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป การทำงานบนนั่งร้าน ก็คือการทำงานบนที่สูงที่ต้องระมัดระวัง

 

การทำงานบนที่สูง

 

การติดตั้งนั่งร้านอย่างปลอดภัย

นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วคราว ถูกใช้ในงานก่อสร้างหรืองานซ่อมแซม ผู้ปฏิบัติงานสามารถขึ้นไปทำงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมบนที่สูง ตลอดจนใช้วางสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆ หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ นั่งร้านจะถูกรื้อถอนออก นั่งร้านมีด้วยกันหลายประเภท ในอดีตนิยมใช้นั่งร้านไม้ไผ่ แต่ปัจจุบันนิยมใช้นั่งร้านแบบเหล็กท่อเพราะมีความแข็งแรงมากกว่า

ประเภทของนั่งร้าน

1.นั่งร้านเสาเรียงคู่

2.นั่งร้านเสาเรียงเดียว

3.นั่งร้านไม้ไผ่

4.นั่งร้านแบบเคลื่อนที่

5.นั่งร้านแบบแขวนยื่น

6.นั่งร้านแบบใช้เหล็กท่อประกอบ

การติดตั้งนั่งร้านสำหรับการทำงานบนที่สูง นอกจากต้องเลือกโครงสร้างหรือวัสดุที่แข็งแรงทนทานแล้ว ต้องสำรวจให้แน่ใจว่าวัสดุเหล่านั้นไม่มีการชำรุดเสียหายเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นในขณะปฏิบัติงาน การติดตั้งนั่งร้านที่มีระดับความสูงมากกว่า 90 เมตร ควรติดตั้งราวกันตก อุปกรณ์ขาตั้งและตัวยึดต้องแน่นหนา ไม่สั่นคลอน อย่างไรก็ตาม  ผู้ติดตั้งนั่งร้านควรเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถติดตั้งนั่งร้านได้อย่างถูกต้อง คำนวณการรับน้ำหนักของนั่งร้านได้อย่างแม่นยำ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

หลังจากติดตั้งนั่งร้าน หรือในขณะทำงานบนนั่งร้าน ควรกั้นรั้วในไซด์ปฏิบัติงาน โดยห่างจากนั่งร้าน 1.5 เมตรขึ้นไป และเมื่อดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรรื้อถอนออกอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้มีสิ่งกรีดขวางในการดำเนินงานขั้นตอนอื่นๆ

อันตรายจากการทำงานบนที่สูง 

อันตรายที่พบบ่อยจากการทำงานบนที่สูงคือ การพลัดตกลงมาจากที่สูง อาจเกิดจากความไม่รู้ ความประมาท หรือถูกไฟฟ้าช็อตตกลงมา ทำให้พิการ หรือเสียชีวิตได้ สาเหตุอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม (PPE) เช่น หมวกเซฟตี้ รองเท้าหุ้มส้น เข็มขัดกันตกแบบเต็มตัว ตะขอเกาะเกี่ยวและเชือกเซฟตี้ เป็นต้น รวมถึงเรียนรู้เทคนิคสำคัญในการทำงานบนที่สูง ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ช่วยสร้างความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงได้ สำคัญที่สุดเลยคือต้องไม่ประมาท

กฎการทำงานบนที่สูง

  • ห้ามเคลื่อนไหวตัวรวดเร็ว จากทำงานบนที่สูงเกิน 2 เมตร
  • ไม่ควรทำงานบนที่สูงเพียงลำพังคนเดียว
  • ห้ามทิ้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือลงสู่เบื้องล่าง
  • ผู้ดูแลต้องไม่ให้ใครเดินผ่านเบื้องล่างในขณะมีผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง
  • หากมีการตัด เชื่อมบนที่สูง ต้องไม่มีสารไวไฟทุกชนิดเบื้องล่าง
  • ในกรณีที่ต้องเหยียบหลังคากระเบื้อง ห้ามเหยียบแผ่นกระเบื้องโดยตรง

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ข้อแนะนำดีๆ เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง รวมถึงสาระน่ารู้ต่างๆ การทำงานบนที่สูงมีอันตรายอย่างไรบ้าง การติดตั้งนั่งร้านอย่างไรให้ปลอดภัย เชื่อว่าสาระต่างๆ ที่เราเอามาแชร์จะเป็นแนวทางและให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย จากการทำงานบนที่สูง สิ่งสำคัญคือความรู้และความไม่ประมาท

อบรมที่สูงกับเว็บไซต์ อบรมความปลอดภัย By Safesiri

อบรมการทำงานบนที่สูง หลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูง และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยง อันตรายได้อย่างปลอดภัย ตามกฎหมาย งานบนที่สูง โดยมีทีมวิทยากรคอยกำกับดูแลตลอดการฝึกอบรม และคอยแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เทคนิคสำคัญๆ ได้อย่างมืออาชีพ ติดต่อเราเลย

บริการของเรา