ความสำคัญของการอบรม จป บริหาร

การดำเนินงานความปลอดภัยในสถานประกอบการจะสำเร็จและบังเกิดผลอย่างจริงจังได้นั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารขององค์กร ซึ่งการอบรม จป บริหารนั้นจะช่วยอบรมฝึกสอนให้ผู้บริหารขององค์กรมีทัศนคติที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพนักงานภายในองค์กร อีกทั้งการฝึกหลักสูตรอบรม จป บริหาร ยังช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานความปลอดภัยขององค์กรได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ผลักดันให้สภาพแวดล้อมการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำพาบริษัทให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

อบรมที่สูง

การอบรม จป บริหารเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

การอบรม จป บริหาร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และลูกจ้างระดับบริหารทุกคนที่ทำงานในบริษัทหรือสถานประกอบกิจการทั้ง 14 ประเภท ซึ่งหากคุณทำงานอยู่ในระดับบริหาร บริษัทหรือสถานประกอบกิจการจะต้องส่งคุณเข้าอบรม จป บริหาร ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งในระดับบริหาร รวมถึงหากคุณเป็นเจ้าของกิจการและกิจการของคุณไม่มีลูกจ้างระดับบริหารเลย คุณก็จะต้องเข้าอบรม จป บริหาร เองทันที เพื่อให้เป็นไปตามที่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้กำหนด

หลักสูตรอบรม จป บริหารมีหัวข้ออะไรบ้าง

 1. การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • อบรม จป บริหารในบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 1. กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
 1. การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • อบรม จป บริหารเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
 • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
 1. ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม จป บริหาร

จุดเด่นหลักสูตรอบรม จป บริหารของ  Safesiri

หลักสูตรอบรม จป บริหาร ถูกต้องตามกฎหมาย

การอบรม จป บริหาร ของเซฟสิริได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อผ่านการอบรม จป บริหารแล้ว คุณจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม จป บริหาร ภายใน 14 วัน

หลักสูตรอบรม จป บริหาร มาตรฐานสากล

หลักสูตรอบรม จป บริหารของเราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศมากมาย การันตีคุณภาพมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพในระดับสากล ISO 9001 คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ของเรานั้นมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี ได้รับการควบคุมจากหน่วยงานรัฐ และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

อบรม จป บริหารด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ

เรามีบุคลากร อาจารย์ผู้สอนมืออาชีพที่ขึ้นทะเบียนโดยตรงจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้สามารถดำเนินการฝึกสอนอบรม จป บริหาร ได้ พร้อมอุปกรณ์ในการสอนที่ได้มาตรฐานสากล คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับความรู้จากการเข้าอบรม จป บริหารกับเราอย่างครบถ้วนและสามารถนำปฏิบัติได้จริง

หลักสูตรอบรม จป บริหาร ออนไลน์

หลักสูตรอบรม จป บริหารของเราเป็นหลักสูตรออนไลน์ ลูกค้าสามารถสมัครเรียนอบรม จป บริหารกับเราได้ทันทีผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และผ่านระบบ LINE OFFICIAL ACCOUNT ของบริษัท ซึ่งนอกจากการสมัครแล้ว การเข้าอบรม จป บริหารของเราสามารถเรียนผ่านระบบแอปพลิเคชัน ZOOM แบบ Full HD ทำให้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าเรียนและอบรม จป บริหารกับเราได้ทันที ประหยัดค่าเดินทาง และสะดวกสบายต่อคุณเป็นที่สุด

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%.

Safesiri

อบรมกับเซฟสิริ ดีอย่างไร

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

อบรมความปลอดภัย

01.อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554

02.อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

03.อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน อบรม 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน