ความสำคัญของการอบรมไฟฟ้า

การทำงานกับไฟฟ้าถือเป็นงานที่อันตรายและเสี่ยงต่อชีวิต เนื่องจากคุณสมบัติของไฟฟ้านั้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการอบรมไฟฟ้า ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจนปฏิบัติงานผิดพลาด สามารถก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรและผู้ร่วมปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ได้

ด้วยเหตุนี้กฎกระทรวงจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 เพื่อควบคุมและตั้งมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน รวมถึงมีการกำหนดให้นายจ้างต้องจัดส่งให้ลูกจ้างที่ทำงานกับไฟฟ้าเข้าอบรมไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าของลูกจ้างอีกด้วย

การอบรมไฟฟ้าเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

หลักสูตรอบรมไฟฟ้าเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรที่เป็นระบบไฟฟ้า รวมถึงลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับไฟฟ้านั้นสามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี เรียนรู้วิธีการตัดแยกระบบไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธี ที่สำคัญ หลักสูตรอบรมไฟฟ้ายังถือเป็นหลักสูตรปูพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ที่อยากประกอบอาชีพในสายงานวิศวกรและช่างไฟฟ้ามืออาชีพอีกด้วย เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการไฟฟ้าเบื้องต้น ก่อนเริ่มต้นสั่งสมจากประสบการณ์จริง

หลักสูตรอบรมการทำงานกับไฟฟ้ามีหัวข้ออะไรบ้าง

หลักสูตรอบรมไฟฟ้า

หลักสูตรอบรมไฟฟ้าเป็นหลักสูตรระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งจะฝึกสอนให้เรียนรู้วิธีการทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เจาะลึกทุกองค์ความรู้เทคนิคเพื่อเตรียมรับมือกับอันตรายในงานไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไฟฟ้าสามารถทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพและปลอดภัยมากที่สุด โดยหลักสูตรอบรมไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก

  1. กฎหมายความปลอดภัย

1.1) ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น
1.2) มาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
1.3) การตรวจสอบระบบไฟฟ้า อันตรายในการทำงานกับระบบไฟฟ้า
1.4) มาตรการป้องกันอันตราย
1.5) การควบคุมความเสี่ยงอันตรายในงานไฟฟ้า
1.6) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
1.7) การตัดแยกระบบไฟฟ้า Lock out – Tag out

  1. การปฐมพยาบาล

เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR ฟื้นชีพจรตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงวิธีการช่วยเหลือมากกว่า 40 รายการ พร้อมฝึกปฏิบัติกับหุ่นฝึกสอนและอุปกรณ์ของจริงที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไฟฟ้าฝึกทำได้อย่างถูกต้องโดยมีอาจารย์ผู้ฝึกสอนคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด

  1. สาเหตุและอันตรายจากไฟฟ้า

เรียนรู้ถึงสาเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับไฟฟ้า เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างทันท่วงที ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

จุดเด่นหลักสูตรอบรมไฟฟ้า ของ Safesiri

หลักสูตรอบรมไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานสากล

หลักสูตรอบรมไฟฟ้าของเราเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010 อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ISO 9001 คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าหลักสูตรอบรมไฟฟ้าของเรานั้นมีมาตรฐานและได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลา มีการควบคุมความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

อบรมไฟฟ้าด้วยวิทยากรและผู้ดำเนินการฝึกมืออาชีพ

วิทยากรและผู้ดำเนินการฝึกอบรมไฟฟ้าของเราทุกคนเป็นช่างไฟฟ้าหรือวิศวกรที่ผ่านประสบการณ์จริง ได้รับการขึ้นทะเบียนมีใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการฝึกอบรมไฟฟ้า พร้อมส่งมอบทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงให้กับคุณแบบครบถ้วนไม่มีปิดบังแน่นอน

หลักสูตรมีความยืดหยุ่นเข้ากับทุกองค์กร

หลักสูตรอบรมไฟฟ้าของเราเป็นหลักสูตรออนไลน์ ช่วยให้คุณและองค์กรสามารถจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเรายังให้บริการหลักสูตรอบรมไฟฟ้า In-house ทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย ทำให้คุณและพนักงานของคุณได้รับความเป็นส่วนตัวและสามารถเข้าถึงแก่นแท้ขององค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรอบรมไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นเข้ากับทุกองค์กร

เรายินดีให้บริการอบรมดับเพลิงออนไลน์ในภาคทฤษฎี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี ส่วนในภาคปฏิบัติทางเราจะมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกในการฝึกที่สถานที่จริง อีกทั้งเรายังมีบริการหลักสูตรอบรมดับเพลิงเฉพาะหน่วยงานอีกด้วย

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%.

Safesiri

อบรมกับเซฟสิริ ดีอย่างไร

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

อบรมความปลอดภัย

01.อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554

02.อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

03.อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน อบรม 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน