หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เรียนรู้เทคนิคการทำงานกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยรวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บถูกไฟฟ้าช๊อตโดยวิทยากรที่ได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการอย่างถูกต้อง

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

หลักสูตร : อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ลด 40%

การทำงานกับไฟฟ้าถือเป็นงานที่อันตรายและเสี่ยงต่อชีวิต เนื่องจากคุณสมบัติของไฟฟ้านั้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการอบรมไฟฟ้า ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจนปฏิบัติงานผิดพลาด สามารถก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรและผู้ร่วมปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ได้

ด้วยเหตุนี้กฎกระทรวงจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 เพื่อควบคุมและตั้งมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน รวมถึงมีการกำหนดให้นายจ้างต้องจัดส่งให้ลูกจ้างที่ทำงานกับไฟฟ้าเข้าอบรมไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าของลูกจ้างอีกด้วย

การอบรมไฟฟ้าเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

หลักสูตรอบรมไฟฟ้าเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรที่เป็นระบบไฟฟ้า รวมถึงลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับไฟฟ้านั้นสามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

เรียนรู้วิธีการตัดแยกระบบไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธี ที่สำคัญ หลักสูตรอบรมไฟฟ้ายังถือเป็นหลักสูตรปูพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ที่อยากประกอบอาชีพในสายงานวิศวกรและช่างไฟฟ้ามืออาชีพอีกด้วย เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการไฟฟ้าเบื้องต้น ก่อนเริ่มต้นสั่งสมจากประสบการณ์จริง

หลักสูตรอบรมไฟฟ้ามีหัวข้ออะไรบ้าง

หลักสูตรอบรมอบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้านั้นมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายจากการทำงานกับไฟฟ้าภายในโรงงาน และ สถานที่ทำงานอื่น ๆ

ผู้เข้าอบรมไฟฟ้าจะได้นำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติในการทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องรวมถึงการช่วยเหลือในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้ามีอะไรบ้างที่นายจ้างจะต้องรู้ ?

หลักสูตรอบรมไฟฟ้าเป็นหลักสูตรระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งจะฝึกสอนให้เรียนรู้วิธีการทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เจาะลึกทุกองค์ความรู้เทคนิคเพื่อเตรียมรับมือกับอันตรายในงานไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไฟฟ้าสามารถทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพและปลอดภัยมากที่สุด โดยหลักสูตรอบรมไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก

ภาคทฤษฎี

1.กฎหมายความปลอดภัย

1.1) ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น
1.2) มาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
1.3) การตรวจสอบระบบไฟฟ้า อันตรายในการทำงานกับระบบไฟฟ้า
1.4) มาตรการป้องกันอันตราย
1.5) การควบคุมความเสี่ยงอันตรายในงานไฟฟ้า
1.6) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
1.7) การตัดแยกระบบไฟฟ้า Lock out – Tag out

 1. การปฐมพยาบาล

เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR ฟื้นชีพจรตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงวิธีการช่วยเหลือมากกว่า 40 รายการ พร้อมฝึกปฏิบัติกับหุ่นฝึกสอนและอุปกรณ์ของจริงที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไฟฟ้าฝึกทำได้อย่างถูกต้องโดยมีอาจารย์ผู้ฝึกสอนคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด

 1. สาเหตุและอันตรายจากไฟฟ้า

เรียนรู้ถึงสาเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับไฟฟ้า เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างทันท่วงที ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อบรม-loto2
อบรม-loto1

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

อบรมหลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมายโดยวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จุดเด่นหลักสูตรอบรมไฟฟ้าของ SAFESIRI

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยของ ที่ได้การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 2000 แห่ง

หลักสูตรอบรมไฟฟ้าของเซฟสิริเป็นหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการสอนมีความทันสมัย หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบรับกับเทรนด์และกฎหมายใหม่ประจำปี 2564 จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท

ทีมวิทยากรผู้สอนอบรมไฟฟ้าของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์งานไฟฟ้าจริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การทำงานไฟฟ้าอย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงานกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรอบรมไฟฟ้าของเซฟสิริ เราสอนพื้นฐานการทำงานไฟฟ้าตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานไฟฟ้าจริงที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมไฟฟ้าแบบ In-house ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางแผนการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญเรายังมีหลักสูตรอบรมไฟฟ้าออนไลน์ คุณสามารถเข้ารับการอบรมได้จากที่ไหนก็ได้ ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมไฟฟ้าภายใน 14 วัน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างาน , อบรม จป บริหาร, อบรม จป เทคนิค, อบรม คปอ

หลักสูตรออนไลน์ Online อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

หลักสูตร ( อบรม จป หัวหน้างาน ) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร (อบรม จป บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

 • หลักสูตร 3 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ( อบรม คปอ ออนไลน์ )

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ 13-66-043

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานตามหลักมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายกำหนดเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องรวมถึงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE อย่างถูกวิธี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงอันตรายและหามาตรการป้องกันอย่างปลอดภัยสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ฝึกปฏิบัติกับการจำลองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อวางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

หากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการอบรมไฟฟ้า ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจนปฏิบัติงานผิดพลาด สามารถก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรและผู้ร่วมปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ได้

เหมาะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรที่เป็นระบบไฟฟ้า รวมถึงลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับไฟฟ้านั้นสามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยตามกฎหมายที่ต้องทำการอบรมก่อนเริ่มงานมีดังนี้

 1. หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง
 2. อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้
 3. อบรมการทำงานปับปั้นจั่น 4 ผู้
 4. อบรมการทำงานกับสารเคมี
 5. อบรมการขับรถยก
 6. อบรม จป หัวหน้างาน
 7. อบรม จป บริหาร
 8. อบรม คปอ
 9. อบรมดับเพลิงขั้นต้น และ ซ้อมอพยพหนีไฟ
 10. อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 11. อบรมการทำงานบนที่สูง
 12. อบรมการติดตั้งนั่งร้าน

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรมความปลอดภัยกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย นักเรียนได้สวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างถูกวิธี อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย