"อบรมเครน"

จุดเด่นหลักสูตรอบรมเครน By Safesiri

Online

อบรมเครน
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%.

Safesiri

อบรมกับเซฟสิริ ดีอย่างไร

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

อบรมความปลอดภัย

01.อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554

02.อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

03.อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน อบรม 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ความสำคัญของการอบรมเครน

เครนหรือปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้งานก่อสร้างต่าง ๆ มีหน้าที่ยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุโดยใช้รอกและเสาเป็นหลัก พนักงานทุกคนต้องมีการฝึกอบรมเครนก่อนเริ่มต้นใช้งานทุกคน เนื่องจากเครนถือเป็นเครื่องจักรที่มีความอันตรายมาก เพราะมีขนาดใหญ่และมักใช้ขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงมักส่งผลเสียเป็นวงกว้างและภาพรวมของหน่วยงานได้ทันที ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กร รวมถึงอาคารทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัทด้วย

ดังนั้นกฎกระทรวงจึงได้มีการกำหนดข้อบังคับให้ผู้ที่จะทำงานเกี่ยวกับการผู้บังคับเครน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครน ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้เครนจึงจำเป็นต้องทำการอบรมเครนเสียก่อนจึงจะสามารถออกปฏิบัติงานได้ ตามที่กฎกระทรวงมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 กำหนด

การอบรมเครนเหมาะกับใครและองค์กรไหน

หลักสูตรอบรมเครนเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างทุกกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้เครนหรือปั้นจั่นในการช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการบังคับเครน ผู้ยืดเกาะวัสดุ ผู้ให้สัญญาณหรือผู้ควบคุมการใช้เครน จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมเครนก่อนทุกคน เพื่อให้ตรงตามที่กฎกระทรวงกำหนด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากใครที่ทำงานในพื้นที่ก่อสร้างหรือทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีการใช้เครนก็ควรเข้ารับการฝึกอบรมเครนเช่นกัน เพื่อเตรียมรับมือกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรอบรมเครนมีหัวข้ออะไรบ้าง

หลักสูตรอบรมเครนแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอบรมเครน ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่และหลักสูตรอบรมเครน ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ โดยทั้งสองหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคปฏิบัติ ได้แก่ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ที่ครบถ้วน ผู้เข้าอบรมเครนจะได้ทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์จริง จบหลักสูตรแล้วผู้เข้าอบรมเครนสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที

  1. หลักสูตรอบรมเครน ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

1.1) ความรู้พื้นฐาน และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ 11
1.2) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
1.3) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch
1.4) การใช้สัญญาณมือ
1.5) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
1.6) การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
1.7) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

  1. หลักสูตรอบรมเครน ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

2.1) ความรู้พื้นฐานและระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ 11
2.2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
2.3) ระบบการไฮดรอลิกเบื้องต้น
2.4) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
2.5) ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch
2.6) การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร
2.7) การอ่านค่าตารางพิกัดยก
2.8) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
2.9) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
2.10) การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
2.11) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

จุดเด่นหลักสูตรอบรมเครนของ Safesiri

  • หลักสูตรอบรมเครนคุณภาพมาตรฐานสากล

หลักสูตรอบรมเครนของเราเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 อีกทั้งหน่วยงานของเรายังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อผ่านหลักสูตรอบรมเครน คุณจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมเครนภายใน 15 วัน หลังอบรมเสร็จ

  • มาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง

หลักสูตรอบรมเครนของเราออกแบบมาเพื่อฝึกสอนอย่างเข้มข้นในระดับมาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ทุกเนื้อหาการสอนได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ เพื่อที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเครนกับเราจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด

  • ฝึกสอนด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ

วิทยากรและผู้ดำเนินการฝึกอบรมเครนของเราทุกคนมีประสบการณ์ทำงานจริงและได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรงตามที่กฎกระทรวงกำหนด รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการฝึกอบรมเครนของเรายังมีความปลอดภัย ทันสมัยได้มาตรฐานสากล คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกซ้อมจริงแน่นอน

  • ไม่ต้องมีความรู้ก็เริ่มต้นอบรมเครนได้

หลักสูตรอบรมเครนของเราเป็นหลักสูตรที่เริ่มต้นปูพื้นฐานใหม่ให้ตั้งแต่ต้น พร้อมฝึกสอนให้คุณสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในสายงานอาชีพนี้ ไม่ต้องมีความรู้ก็เริ่มต้นอบรมเครนกับเราได้ทันที เรามีพื้นที่ให้บริการอบรมเครนครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย