บริการวิทยากรฝึกอบรมเครน (แบบอินเฮ้าส์) หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ ตามที่กฎหมายกำหนด หลักสูตรผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

หลักสูตร : การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ ลด 40%

การทำงานกับเครน หรือ ปั้นจั่นนั้นเป็นความปลอดภัยที่นายจ้างจะต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่นชนิดต่างๆนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครนอย่างปลอดภัย และ บทบาทหน้าที่ในแต่ละผู้ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเครน

การอบรมเครนเหมาะกับใครและองค์กรไหน

หลักสูตรอบรมเครนเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างทุกกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้เครนหรือปั้นจั่นในการช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการบังคับเครน ผู้ยืดเกาะวัสดุ ผู้ให้สัญญาณหรือผู้ควบคุมการใช้เครน จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมเครนก่อนทุกคน

เพื่อให้ตรงตามที่กฎกระทรวงกำหนด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากใครที่ทำงานในพื้นที่ก่อสร้างหรือทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีการใช้เครนก็ควรเข้ารับการฝึกอบรมเครนเช่นกัน เพื่อเตรียมรับมือกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความสำคัญของการอบรมเครน

เครนหรือปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้งานก่อสร้างต่าง ๆ มีหน้าที่ยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุโดยใช้รอกและเสาเป็นหลัก พนักงานทุกคนต้องมีการฝึกอบรมเครนก่อนเริ่มต้นใช้งานทุกคน เนื่องจากเครนถือเป็นเครื่องจักรที่มีความอันตรายมาก เพราะมีขนาดใหญ่และมักใช้ขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงมักส่งผลเสียเป็นวงกว้างและภาพรวมของหน่วยงานได้ทันที ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กร รวมถึงอาคารทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัทด้วย

หลักสูตรอบรมเครนมีหัวข้ออะไรบ้าง

หลักสูตรอบรมเครนแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอบรมเครน ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่และหลักสูตรอบรมเครน ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ โดยทั้งสองหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคปฏิบัติ ได้แก่ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ที่ครบถ้วน ผู้เข้าอบรมเครนจะได้ทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์จริง จบหลักสูตรแล้วผู้เข้าอบรมเครนสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที

 1. หลักสูตรอบรมเครน ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

1.1) ความรู้พื้นฐาน และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ 11
1.2) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
1.3) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch
1.4) การใช้สัญญาณมือ
1.5) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
1.6) การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
1.7) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

อบรมเครน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

บริการจัดอบรมหลักสูตรการทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ ภายในสถานประกอบการลูกค้าพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนครบชุดในราคาประหยัด

หลักสูตรอบรมเครน ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

2.1) ความรู้พื้นฐานและระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ 11
2.2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
2.3) ระบบการไฮดรอลิกเบื้องต้น
2.4) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
2.5) ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch
2.6) การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร
2.7) การอ่านค่าตารางพิกัดยก
2.8) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
2.9) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
2.10) การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
2.11) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

จุดเด่นหลักสูตรอบรมเครน By Safesiri

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยของ ที่ได้การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 2000 แห่ง

หลักสูตรอบรมเครนของเซฟสิริเป็นหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการสอนมีความทันสมัย หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบรับกับเทรนด์และกฎหมายใหม่ประจำปี 2564 จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท

ทีมวิทยากรผู้สอนอบรมเครนของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในงานเครนจริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การทำงานเครนอย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงานเครนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรอบรมเครนของเซฟสิริ เราสอนพื้นฐานการทำงานเครนตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานเครนจริงที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมเครน แบบ In-house ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางแผนการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญเรายังมีหลักสูตรอบรมเครนออนไลน์ คุณสามารถเข้ารับการอบรมได้จากที่ไหนก็ได้ ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมเครนภายใน 14 วัน

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

หลักสูตร ( อบรม จป หัวหน้างาน ) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร (อบรม จป บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

 • หลักสูตร 3 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ( อบรม คปอ ออนไลน์ )

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ 13-66-043

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานตามหลักมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายกำหนดเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องรวมถึงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE อย่างถูกวิธี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงอันตรายและหามาตรการป้องกันอย่างปลอดภัยสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ฝึกปฏิบัติกับการจำลองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อวางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

"อบรมเครน"

จุดเด่นหลักสูตรอบรมเครน By Safesiri

ดังนั้นกฎกระทรวงจึงได้มีการกำหนดข้อบังคับให้ผู้ที่จะทำงานเกี่ยวกับการผู้บังคับเครน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครน ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้เครนจึงจำเป็นต้องทำการอบรมเครนเสียก่อนจึงจะสามารถออกปฏิบัติงานได้ ตามที่กฎกระทรวงมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 กำหนด

 • มาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง

หลักสูตรอบรมเครนของเราออกแบบมาเพื่อฝึกสอนอย่างเข้มข้นในระดับมาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ทุกเนื้อหาการสอนได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ เพื่อที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเครนกับเราจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด

 • ไม่ต้องมีความรู้ก็เริ่มต้นอบรมเครนได้

หลักสูตรอบรมเครนของเราเป็นหลักสูตรที่เริ่มต้นปูพื้นฐานใหม่ให้ตั้งแต่ต้น พร้อมฝึกสอนให้คุณสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในสายงานอาชีพนี้ ไม่ต้องมีความรู้ก็เริ่มต้นอบรมเครนกับเราได้ทันที เรามีพื้นที่ให้บริการอบรมเครนครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

เนื่องจากเครนถือเป็นเครื่องจักรที่มีความอันตรายมาก เพราะมีขนาดใหญ่และมักใช้ขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงมักส่งผลเสียเป็นวงกว้างและภาพรวมของหน่วยงานได้ทันที ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กร รวมถึงอาคารทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัทด้วย

หลักสูตรอบรมเครนเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างทุกกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้เครนหรือปั้นจั่นในการช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการบังคับเครน

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยตามกฎหมายที่ต้องทำการอบรมก่อนเริ่มงานมีดังนี้

 1. หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง
 2. อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้
 3. อบรมการทำงานปับปั้นจั่น 4 ผู้
 4. อบรมการทำงานกับสารเคมี
 5. อบรมการขับรถยก
 6. อบรม จป หัวหน้างาน
 7. อบรม จป บริหาร
 8. อบรม คปอ
 9. อบรมดับเพลิงขั้นต้น และ ซ้อมอพยพหนีไฟ
 10. อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 11. อบรมการทำงานบนที่สูง
 12. อบรมการติดตั้งนั่งร้าน

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรมความปลอดภัยกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย นักเรียนได้สวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างถูกวิธี อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย