ความสำคัญของการอบรมอันตรายจากเสียงดัง

เสียงดัง คือ เสียงที่มีความดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่ได้ยินได้ทั้งในด้านสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ โดยเสียงดังสามารถส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟัง รบกวนสมาธิในการทำงาน ลดทอนประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในองค์กรลงได้ อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินของผู้ฟังอีกด้วย ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงาน จึงต้องมีการจัดอบรมอันตรายจากเสียงดัง จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการและต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากเสียงดังจากการทำงาน

14.1

การอบรมอันตรายจากเสียงดังเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

การอบรมอันตรายจากเสียงดังเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนายจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ตลอดระยะเวลาทำงานประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กิจการก่อสร้าง โรงงานทอผ้า โรงงานเลื่อยไม้ โรงงานปั๊มเหล็กและโลหะ ธุรกิจเหมืองแร่และปิโตรเลียมที่ล้วนแล้วแต่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน เช่น เสียงดังจากการก่อสร้างทุบตี เสียงดังจากการระเบิดเหมืองแร่ รวมถึงเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

ดังนั้นนายจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมเหล่านี้จึงต้องได้รับการอบรมอันตรายจากเสียงดัง เพื่อตระหนักถึงผลกระทบด้านลบที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน และเพื่อเรียนรู้แนวทางป้องกันและการควบคุมเสียงดังที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด

หลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังมีหัวข้ออะไรบ้าง

• การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

• เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างถูกต้อง

• ประเภทของเสียงดังและวิธีการรับมือที่ถูกต้อง

• อบรมอันตรายจากเสียงดังและผลกระทบต่อสุขภาพ

• การประเมินเสียงดังในการทำงาน

• แนวทางการป้องกันและควบคุมเสียงดังในกระบวนการผลิต

จุดเด่นหลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังของ SAFESIRI

หลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังได้มาตรฐานสากล

หลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังของเซฟสิริเป็นหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการสอนมีความทันสมัย หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบรับกับเทรนด์และกฎหมายใหม่ประจำปี 2564 จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท

อบรมอันตรายจากเสียงดังด้วยทีมงานมืออาชีพ

ทีมวิทยากรผู้สอนอบรมอันตรายจากเสียงดังของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในงานเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดังจริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การทำงานในงานเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดังอย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงานในงานเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดังได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังของเซฟสิริ เราสอนพื้นฐานการทำงานอันตรายจากเสียงดังตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานอันตรายจากเสียงดังจริงที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรยืดหยุ่นตอบรับกับทุกองค์กร

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมอันตรายจากเสียงดังแบบ In-house ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางแผนการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญเรายังมีหลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังออนไลน์ คุณสามารถเข้ารับการอบรมได้จากที่ไหนก็ได้ ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมอันตรายจากเสียงดังภายใน 14 วัน

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

หลักสูตร ( อบรม จป หัวหน้างาน ) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร (อบรม จป บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

 • หลักสูตร 3 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ( อบรม คปอ ออนไลน์ )

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ 13-66-043

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเป็นพื้นฐานตั้งต้นขั้นแรกที่จะทำให้การทำงานในองค์กรนั้นมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มเติมความรู้ที่ถูกต้องให้กับพนักงานเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการทำงานอย่างมีลำดับขั้นตอนไม่ข้ามขั้นตอนการทำงานส่งผลให้การความผลอดภัยและเกิดอุบัติเหตุในที่สุด

ดราควรจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน และ ทบทวนอบรมความปลอดภัย ระหว่างทำงานไปได้ 1 ปี เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในองค์กรนั้นต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายองค์กร

การอบรมความปลอดภัยถือเป็นกฎหมายที่ต้องปฎิบัตินายจ้างจะต้องจัดอบรมความปลอดภัยให้กับลูกจ้างซึ่งความหมายของลูกจ้างตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554 นั้นไม่ได้หมายถึงลูกจ้างในองค์กรแต่หมายถึงบุคคลทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้กับองค์กรนั้นๆ ดังนั้นการฝึกอบรมความปลอดภัยนายจ้างจะต้องดำเนินการอบรมให้กับ

 1. ลูกจ้างทุกคนในองค์กรของตนเอง
 2. ผู้รับเหมา
 3. ผู้มาเยี่ยมชม หรือแข็กในองค์กร

กลุ่มบุคคล 3 กลุ่มนี้หากเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โรงงานหรือภายในบริษัทของเรานายจ้างจะต้องมีส่วนในความผิดและรับผิดชอบตามกฎหมาย 

การฝึกอบรมความปลอดภัยควรจัดฝึกอบรมให้พนักงานหรือลูกจ้างทุกคนนั้นทราบถึงความเสี่ยงอันตรายต่างๆเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและข้อห้ามต่าง ๆ ป้ายเตือนอันตราย และ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย PPE ที่ต้องสวมใส่เป็นต้น

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยตามกฎหมายที่ต้องทำการอบรมก่อนเริ่มงานมีดังนี้

 1. หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง
 2. อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้
 3. อบรมการทำงานปับปั้นจั่น 4 ผู้
 4. อบรมการทำงานกับสารเคมี
 5. อบรมการขับรถยก
 6. อบรม จป หัวหน้างาน
 7. อบรม จป บริหาร
 8. อบรม คปอ
 9. อบรมดับเพลิงขั้นต้น และ ซ้อมอพยพหนีไฟ
 10. อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 11. อบรมการทำงานบนที่สูง
 12. อบรมการติดตั้งนั่งร้าน

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรมความปลอดภัยกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย นักเรียนได้สวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างถูกวิธี อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย