ความสำคัญของการอบรมอันตรายจากเสียงดัง

เสียงดัง คือ เสียงที่มีความดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่ได้ยินได้ทั้งในด้านสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ โดยเสียงดังสามารถส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟัง รบกวนสมาธิในการทำงาน ลดทอนประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในองค์กรลงได้ อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินของผู้ฟังอีกด้วย ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงาน จึงต้องมีการจัดอบรมอันตรายจากเสียงดัง จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการและต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากเสียงดังจากการทำงาน

การอบรมอันตรายจากเสียงดังเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

การอบรมอันตรายจากเสียงดังเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนายจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ตลอดระยะเวลาทำงานประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กิจการก่อสร้าง โรงงานทอผ้า โรงงานเลื่อยไม้ โรงงานปั๊มเหล็กและโลหะ ธุรกิจเหมืองแร่และปิโตรเลียมที่ล้วนแล้วแต่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน เช่น เสียงดังจากการก่อสร้างทุบตี เสียงดังจากการระเบิดเหมืองแร่ รวมถึงเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

ดังนั้นนายจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมเหล่านี้จึงต้องได้รับการอบรมอันตรายจากเสียงดัง เพื่อตระหนักถึงผลกระทบด้านลบที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน และเพื่อเรียนรู้แนวทางป้องกันและการควบคุมเสียงดังที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด

หลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังมีหัวข้ออะไรบ้าง

• การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

• เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างถูกต้อง

• ประเภทของเสียงดังและวิธีการรับมือที่ถูกต้อง

• อบรมอันตรายจากเสียงดังและผลกระทบต่อสุขภาพ

• การประเมินเสียงดังในการทำงาน

• แนวทางการป้องกันและควบคุมเสียงดังในกระบวนการผลิต

จุดเด่นหลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังของ SAFESIRI

หลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังได้มาตรฐานสากล

หลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังของเซฟสิริเป็นหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการสอนมีความทันสมัย หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบรับกับเทรนด์และกฎหมายใหม่ประจำปี 2564 จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท

อบรมอันตรายจากเสียงดังด้วยทีมงานมืออาชีพ

ทีมวิทยากรผู้สอนอบรมอันตรายจากเสียงดังของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในงานเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดังจริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การทำงานในงานเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดังอย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงานในงานเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดังได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังของเซฟสิริ เราสอนพื้นฐานการทำงานอันตรายจากเสียงดังตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานอันตรายจากเสียงดังจริงที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรยืดหยุ่นตอบรับกับทุกองค์กร

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมอันตรายจากเสียงดังแบบ In-house ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางแผนการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญเรายังมีหลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังออนไลน์ คุณสามารถเข้ารับการอบรมได้จากที่ไหนก็ได้ ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมอันตรายจากเสียงดังภายใน 14 วัน

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40%