ความสำคัญของการอบรมอันตรายจากเสียงดัง

เสียงดัง คือ เสียงที่มีความดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่ได้ยินได้ทั้งในด้านสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ โดยเสียงดังสามารถส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟัง รบกวนสมาธิในการทำงาน ลดทอนประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในองค์กรลงได้ อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินของผู้ฟังอีกด้วย ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงาน จึงต้องมีการจัดอบรมอันตรายจากเสียงดัง จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการและต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากเสียงดังจากการทำงาน

การอบรมอันตรายจากเสียงดังเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

การอบรมอันตรายจากเสียงดังเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนายจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ตลอดระยะเวลาทำงานประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กิจการก่อสร้าง โรงงานทอผ้า โรงงานเลื่อยไม้ โรงงานปั๊มเหล็กและโลหะ ธุรกิจเหมืองแร่และปิโตรเลียมที่ล้วนแล้วแต่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน เช่น เสียงดังจากการก่อสร้างทุบตี เสียงดังจากการระเบิดเหมืองแร่ รวมถึงเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

ดังนั้นนายจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมเหล่านี้จึงต้องได้รับการอบรมอันตรายจากเสียงดัง เพื่อตระหนักถึงผลกระทบด้านลบที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน และเพื่อเรียนรู้แนวทางป้องกันและการควบคุมเสียงดังที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด

หลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังมีหัวข้ออะไรบ้าง

• การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

• เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างถูกต้อง

• ประเภทของเสียงดังและวิธีการรับมือที่ถูกต้อง

• อบรมอันตรายจากเสียงดังและผลกระทบต่อสุขภาพ

• การประเมินเสียงดังในการทำงาน

• แนวทางการป้องกันและควบคุมเสียงดังในกระบวนการผลิต

จุดเด่นหลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังของ  Safesiri

หลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังมาตรฐานสากล

หลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังของเซฟสิริเป็นหลักสูตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010 อีกทั้งเรายังได้การรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพสากล ISO 9001 ผู้เข้าอบรมสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ของเรานั้นมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ได้รับการควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐ และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

อบรมอันตรายจากเสียงดังด้วยทีมงานมืออาชีพ

ทุกเนื้อหาการสอนอบรมอันตรายจากเสียงดังของเรา ดำเนินการฝึกสอนโดยทีมงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และทีมวิทยากรระดับมืออาชีพที่พร้อมแบ่งปันเทคนิคจากประสบการณ์ตรงในการวางแผนและเตรียมรับมือกับอันตรายจากเสียงดังในการทำงานตามวิธีที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

หลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังที่เหมาะกับทุกองค์กร

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมอันตรายจากเสียงดังในหลักสูตรอินเฮ้าส์เทรนนิ่งในทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย ทุกองค์กรสามารถวางแผนและกำหนดวันอบรมได้ตามความสะดวกได้เลย ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางระบบความปลอดภัยในการทำงานและพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%.

Safesiri

อบรมกับเซฟสิริ ดีอย่างไร

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

อบรมความปลอดภัย

01.อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554

02.อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

03.อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน อบรม 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน