ความสำคัญของการอบรมสารเคมี

การทำงานกับสารเคมีถือเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง หากพนักงานในองค์กรหรือผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการอบรมสารเคมี ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมีที่ถูกต้อง ก็มีโอกาสสูงที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิตทั้งของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานอื่น ๆ ด้วย โดยอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนั้นมีความรุนแรงขึ้นอยู่กับประเภทของสารเคมีที่เกิดการรั่วไหล ถ้าสารเคมีที่เกิดการรั่วไหลเป็นสารเคมีไวไฟ ก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดเหตุไฟไหม้หรือเหตุระเบิดเกิดขึ้นได้

ดังนั้นสถานประกอบกิจการที่มีการทำงานร่วมกับสารเคมีอันตรายต่าง ๆ จึงควรมีการจัดอบรมสารเคมี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พนักงานภายในองค์กร สามารถบริหารจัดการสารเคมีอันตรายที่มีไว้ในครอบครองให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และข้อกฎหมายที่กำหนด

การอบรมสารเคมีเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

หลักสูตรอบรมสารเคมีเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสถานประกอบกิจการเหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี กิจการก่อสร้าง สถานีบริการหรือจำหน่ายเชื้อเพลิงหรือก๊าซ สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องทำงานกับสารเคมีอันตราย อบรมสารเคมีเพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานที่ใช้สารเคมีและผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและข้อกำหนดของกฎหมาย และทราบถึงวิธีปฏิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยและการจัดการควบคุมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นได้ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยจากสารเคมี ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

หลักสูตรอบรมสารเคมีมีหัวข้ออะไรบ้าง

 

  1. วิธีการทำงานกับสารเคมีอันตราย
  2. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
  3. ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (SDS)
  4. วิธีการจัดเก็บสารเคมีอันตรายตามมาตรฐาน
  5. การตอบโต้สารเคมีอันตรายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  6. การจำแนกสารเคมีอันตรายตามมาตรฐาน

จุดเด่นหลักสูตรอบรมดับเพลิงของ  Safesiri

หลักสูตรอบรมสารเคมีที่ได้มาตรฐานสากล ถูกต้องตามกฎหมาย

หลักสูตรอบรมสารเคมีของเซฟสิริเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาครบถ้วน การันตีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล ISO 9001 โดยบริษัทของเราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีเลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010 สามารถเปิดให้บริการอบรมสารเคมีได้ถูกต้องตามกฎหมาย

อุปกรณ์การสอนมีความทันสมัยตรงตามมาตรฐานสากล

อุปกรณ์การสอนที่ใช้ในการอบรมสารเคมีของเราเป็นอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยได้มาตรฐานสากล ผู้เข้าอบรมสารเคมีจะได้สัมผัสและฝึกทดลองใช้งานอุปกรณ์จริงตลอดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ PPE ชุดปฏิบัติการป้องกันสารเคมี อุปกรณ์กู้ภัยสารเคมี และอื่น ๆ อีกมากมาย

หลักสูตรอบรมสารเคมีที่เน้นปฏิบัติจริง ฝึกสอนด้วยทีมงานมืออาชีพ

หลักสูตรอบรมสารเคมีของเซฟสิริเป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น ควบคุมการฝึกสอนอย่างใกล้ชิดด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพและทีมวิทยากรประสบการณ์ตรงจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเครมี Oil and Gas ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ด้วยมาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ผ่านการฝึกอบรมสารเคมีแล้วสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรอบรมสารเคมีที่เหมาะสำหรับทุกองค์กร

เซฟสิริยินดีให้บริการหลักสูตรอบรมสารเคมีแบบ In-house ทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย ซึ่งเรามีหลักสูตรอบรมสารเคมีทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่วยให้คุณสามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุด เมื่อผ่านการฝึกอบรมสารเคมีกับเราแล้ว คุณจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมสารเคมี พร้อมออกปฏิบัติงานได้ทันที

Safesiri

อบรมกับเซฟสิริ ดีอย่างไร

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

อบรมความปลอดภัย

01.อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554

02.อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

03.อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน อบรม 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ติดต่อเรา บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

รับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ อีเมล์
หรือ นัดหมายการบริการ
โทร: 093-936 0870

(อบรม อินเฮ้าส์)โทร: 091 – 887 – 5136 (อบรม ทั่วไป)โทร: 065 – 441 – 9324 (วิศวกรรม)โทร: 02 – 010 – 3522 (ออฟฟิศ)