ความสำคัญของการอบรมรถยก

รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายวัสดุ สินค้า และอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่การใช้งานรถยกก็อาจเป็นอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้การอบรมรถยก บ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นจากการขาดความรู้ความชำนาญในการใช้งาน ดังนั้นพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานรถยกจึงต้องได้รับการอบรมรถยก เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กรด้วย

การอบรมรถยกเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

การอบรมรถยกเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานรถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ช่วยในการอำนวยความสะดวก เช่น ธุรกิจกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าต่าง ๆ โรงงานหรือร้านค้าจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจขนส่งและคลังจัดเก็บสินค้า ท่าเรือ ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนร้านค้าที่มีการขนย้ายสินค้าจำนวนมาก ซึ่งพนักงานที่ขับรถยกทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมรถยกและมีใบอนุญาตขับขี่รถยกเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร และเพื่อปฏิบัติตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 กำหนด

หลักสูตรอบรมรถยกมีหัวข้ออะไรบ้าง

หลักสูตรอบรมรถยก

หลักสูตรอบรมรถยกเป็นหลักสูตรที่พัฒนาเพื่อฝึกอบรมพนักงานผู้ควบคุมรถยกให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับรถยกมากขึ้น สามารถยกขนเคลื่อนย้ายสินค้าและควบคุมรถยกทุกชนิดได้อย่างถูกต้องปลอดภัยมากที่สุด รวมถึงฝึกฝนให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดี รู้จักบำรุงรักษารถยก เรียนรู้วิธียืดอายุการใช้งานและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในขณะออกปฏิบัติงานได้ ด้วยเหตุนี้หลักสูตรอบรมรถยกจึงประกอบไปด้วยหลักสูตรสำคัญ ดังนี้

  1. จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถยก
  2. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในงานขับรถยก
  3. อุบัติเหตุในการขับรถยก (Fork lift)
  4. การตรวจสอบความพร้อมก่อนขับรถยก
  5. กฎระเบียบในการขับรถยกตามมาตรฐานสากล
  6. การบำรุงรักษารถยกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ฝึกปฏิบัติและทดสอบคนขับก่อนให้ใบอนุญาตขับขี่รถยก

จุดเด่นหลักสูตรอบรมรถยกของ Safesiri

หลักสูตรอบรมรถยกมาตรฐานสากล

หลักสูตรอบรมรถยกของเซฟสิริเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010 ทั้งยังได้รับการการันตีมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพในระดับสากล ISO 9001 คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ในการอบรมรถยกของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบความปลอดภัยในทุกขั้นตอน

อบรมรถยกด้วยวิทยากรและผู้ดำเนินการฝึกมืออาชีพ

วิทยากรและผู้ดำเนินการฝึกอบรมรถยกของเราทุกคนเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์จริง ได้รับการขึ้นทะเบียนมีใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการฝึกขับรถยก พร้อมส่งมอบทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงให้กับคุณแบบครบถ้วนไม่มีปิดบังแน่นอน

หลักสูตรอบรมรถยกเน้นปฏิบัติจริง จบแล้วได้ใบอนุญาตขับขี่รถยก

การอบรมรถยกของเซฟสิริ ดำเนินการสอนโดยทีมงานมืออาชีพในหลักสูตรมาตรฐานการสอนที่เน้นฝึกปฏิบัติจริงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการตอบรับและได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญ เมื่อผ่านการฝึกอบรมรถยกแล้วคุณจะได้รับอนุญาตขับขี่รถยก สามารถออกปฏิบัติงานได้จริงอย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรอบรมรถยกที่เหมาะกับทุกองค์กร

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมรถยกในหลักสูตร In-house ทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถพัฒนาศักยภาพและความรู้ของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถือเป็นการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคงในระยะยาวอีกด้วย ที่สำคัญเรายังมีโปรโมชันส่วนลดพิเศษให้ทุกเดือน คุณสามารถติดต่อสอบถามทีมงานของเราได้โดยตรง

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%.

Safesiri

อบรมกับเซฟสิริ ดีอย่างไร

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

อบรมความปลอดภัย

01.อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554

02.อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

03.อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน อบรม 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน