อบรมรถยก อบรมโฟล์คลิฟท์ แบบอินเฮ้าส์ และบุคคลทั่วไป เรียนรู้เทคนิคการขับขี่รถยกประเภทต่างๆ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง เรียนเทคนิคการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถยก และ มาตรฐานการขับขี่รถยกตามกฎหมาย

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

หลักสูตร : การทำงานกับโฟล์คลิฟท์ อบรมรถยก Forklift ลด 40%

รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายวัสดุ สินค้า และอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่การใช้งานรถยกก็อาจเป็นอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้การอบรมรถยก บ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นจากการขาดความรู้ความชำนาญในการใช้งาน ดังนั้นพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานรถยกจึงต้องได้รับการอบรมรถยก เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กรด้วย

การอบรมรถยกเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

การอบรมรถยกเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานรถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ช่วยในการอำนวยความสะดวก เช่น ธุรกิจกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าต่าง ๆ โรงงานหรือร้านค้าจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจขนส่งและคลังจัดเก็บสินค้า ท่าเรือ ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนร้านค้าที่มีการขนย้ายสินค้าจำนวนมาก ซึ่งพนักงานที่ขับรถยกทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมรถยกและมีใบอนุญาตขับขี่รถยกเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร และเพื่อปฏิบัติตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 กำหนด

อบรมรถยกกฎหมายใหม่มีอะไรบ้างที่นายจ้างจะต้องรู้ ?

ข้อ 40 นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก

หลักสูตรอบรมรถยกมีหัวข้ออะไรบ้าง

หลักสูตรอบรมรถยกเป็นหลักสูตรที่พัฒนาเพื่อฝึกอบรมพนักงานผู้ควบคุมรถยกให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับรถยกมากขึ้น สามารถยกขนเคลื่อนย้ายสินค้าและควบคุมรถยกทุกชนิดได้อย่างถูกต้องปลอดภัยมากที่สุด ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุหลักสูตรอบรมรถยกจึงประกอบไปด้วยหลักสูตรสำคัญ ดังนี้

 1. จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถยก
 2. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในงานขับรถยก
 3. อุบัติเหตุในการขับรถยก (Fork lift)
 4. การตรวจสอบความพร้อมก่อนขับรถยก
 5. กฎระเบียบในการขับรถยกตามมาตรฐานสากล
 6. การบำรุงรักษารถยกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ฝึกปฏิบัติ และ ทดสอบคนขับก่อนให้ใบอนุญาตขับขี่รถยก

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

วิทยากรจัดอบรมรถยกภายในสถานประกอบการลูกค้าพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนครบชุดในราคาประหยัด

จุดเด่นหลักสูตรอบรมรถยกของ SAFESIRI

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยของ ที่ได้การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 2000 แห่ง

หลักสูตรอบรมรถยกของเซฟสิริเป็นหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการสอนมีความทันสมัย หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบรับกับเทรนด์และกฎหมายใหม่ประจำปี 2564 จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท

ทีมวิทยากรผู้สอนอบรมรถยกของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในงานรถยกจริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การทำงานรถยกอย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงานในงานรถยกได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรอบรมรถยกของเซฟสิริ เราสอนพื้นฐานการทำงานกับรถยกตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานกับรถยกจริงที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมรถยกแบบ In-house ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางแผนการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญเรายังมีหลักสูตรอบรมรถยก ออนไลน์ คุณสามารถเข้ารับการอบรมได้จากที่ไหนก็ได้ ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมรถยกภายใน 14 วัน

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ 13-66-043

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานตามหลักมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายกำหนดเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องรวมถึงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE อย่างถูกวิธี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงอันตรายและหามาตรการป้องกันอย่างปลอดภัยสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ฝึกปฏิบัติกับการจำลองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อวางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

หากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้การอบรมรถยก บ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นจากการขาดความรู้ความชำนาญในการใช้งานรถยก

การอบรมรถยกเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการขนย้ายสินค้าจำนวนมาก ซึ่งพนักงานที่ขับรถยกทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมรถยกและมีใบอนุญาตขับขี่รถยกเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร และเพื่อปฏิบัติตามที่กฎกระทรวง

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยตามกฎหมายที่ต้องทำการอบรมก่อนเริ่มงานมีดังนี้

 1. หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง
 2. อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้
 3. อบรมการทำงานปับปั้นจั่น 4 ผู้
 4. อบรมการทำงานกับสารเคมี
 5. อบรมการขับรถยก
 6. อบรม จป หัวหน้างาน
 7. อบรม จป บริหาร
 8. อบรม คปอ
 9. อบรมดับเพลิงขั้นต้น และ ซ้อมอพยพหนีไฟ
 10. อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 11. อบรมการทำงานบนที่สูง
 12. อบรมการติดตั้งนั่งร้าน

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรมความปลอดภัยกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย นักเรียนได้สวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างถูกวิธี อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย