บริการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ (แบบอินเฮ้าส์) และ แบบบุคคลทั่วไป เรียนรู้เทคนิคการเฝ้าระวังไฟ พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ดับไฟขั้นต้นของจริง
จำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน เรียนรู้เทคนิคอย่างมืออาชีพ

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man) หลักสูตรมาตรฐานสากล ลด 50%

บ่อยครั้งที่เหตุอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและเขตก่อสร้างมักเกิดจากความประมาท ไม่ระมัดระวังประกายไฟจากงานตัด งานเชื่อม งานเจียร และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงานในองค์กรจนก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ทุกหน่วยงานจึงต้องมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ และแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังไฟมาโดยเฉพาะในขณะผู้อื่นปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้แล้วสามารถประเมินความเสี่ยงและใช้อุปกรณ์ดับเพลิงตอบโต้เหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการทำงานเชื่อม งานตัด งานเจียร ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับก่อสร้าง พ.ศ. 2551 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประกายไฟในพื้นที่เสี่ยงจำเป็นต้องมีผู้เฝ้าระวังไฟ เพื่อจัดการเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ มีหัวข้ออะไรบ้าง

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อมอบความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟในหน้างานที่เกิดจากการทำงานภายในโรงงานและสถานที่ทำงานอื่น ๆ เพื่อที่ผู้เข้าอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจะได้นำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติในการทำหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟให้กับองค์กรของตน ดังนั้นหลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจึงมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ หลักสูตรใช้เวลาทั้งหมด 8 ชั่วโมง และ หลักสูตร 16 ชั่วโมง 

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

1.1) คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ
1.2) ระบบใบอนุญาตทำงานประกายไฟ
1.3) ความปลอดภัยในงานเชื่อม ตัด เจียร
1.4) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE)
1.5) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน
1.6) อุปกรณ์ดับเพลิงอื่น ๆ และวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

2.1) ฝึกการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และถังดับเพลิง
2.2) ทำแบบทดสอบหลังฝึกอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

บริการทีมวิทยากรจัดอบรมที่อับอากาศภายในสถานประกอบการลูกค้าพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนครบชุดในราคาประหยัด

จุดเด่นหลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟของ SAFESIRI

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยของ ที่ได้การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 2000 แห่ง

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟของเซฟสิริเป็นหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการสอนมีความทันสมัย หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบรับกับเทรนด์และกฎหมายใหม่ประจำปี 2564 จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท

ทีมวิทยากรผู้สอนอบรมผู้เฝ้าระวังไฟของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในงานผู้เฝ้าระวังไฟจริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การทำงานผู้เฝ้าระวังไฟอย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงานผู้เฝ้าระวังไฟได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟของเซฟสิริ เราสอนพื้นฐานการทำงานผู้เฝ้าระวังไฟตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานผู้เฝ้าระวังไฟจริงที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟแบบ In-house ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางแผนการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญเรายังมีหลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟออนไลน์ คุณสามารถเข้ารับการอบรมได้จากที่ไหนก็ได้ ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟภายใน 14 วัน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างาน , อบรม จป บริหาร, อบรม จป เทคนิค, อบรม คปอ

หลักสูตรออนไลน์ Online อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

หลักสูตร ( อบรม จป หัวหน้างาน ) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร (อบรม จป บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

 • หลักสูตร 3 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ( อบรม คปอ ออนไลน์ )

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ 13-66-043

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานตามหลักมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายกำหนดเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องรวมถึงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE อย่างถูกวิธี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงอันตรายและหามาตรการป้องกันอย่างปลอดภัยสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ฝึกปฏิบัติกับการจำลองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อวางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

บ่อยครั้งที่เหตุอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและเขตก่อสร้างมักเกิดจากความประมาท ไม่ระมัดระวังประกายไฟจากงานตัด งานเชื่อม งานเจียร และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงานในองค์กรจนก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ที่มีการทำงานเชื่อม งานตัด งานเจียร หรือมีการใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยตามกฎหมายที่ต้องทำการอบรมก่อนเริ่มงานมีดังนี้

 1. หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง
 2. อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้
 3. อบรมการทำงานปับปั้นจั่น 4 ผู้
 4. อบรมการทำงานกับสารเคมี
 5. อบรมการขับรถยก
 6. อบรม จป หัวหน้างาน
 7. อบรม จป บริหาร
 8. อบรม คปอ
 9. อบรมดับเพลิงขั้นต้น และ ซ้อมอพยพหนีไฟ
 10. อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 11. อบรมการทำงานบนที่สูง
 12. อบรมการติดตั้งนั่งร้าน

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรมความปลอดภัยกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย นักเรียนได้สวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างถูกวิธี อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย