ความสำคัญของการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

บ่อยครั้งที่เหตุอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและเขตก่อสร้างมักเกิดจากความประมาท ไม่ระมัดระวังประกายไฟจากงานตัด งานเชื่อม งานเจียร และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงานในองค์กรจนก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ทุกหน่วยงานจึงต้องมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ และแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังไฟมาโดยเฉพาะในขณะผู้อื่นปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้แล้วสามารถประเมินความเสี่ยงและใช้อุปกรณ์ดับเพลิงตอบโต้เหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ที่มีการทำงานเชื่อม งานตัด งานเจียร หรือมีการใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับก่อสร้าง พ.ศ. 2551 กำหนด ทุกหน่วยงานและสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประกายไฟในพื้นที่เสี่ยง จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งและฝึกอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องเหมาะสม

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟมีหัวข้ออะไรบ้าง

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อมอบความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟในหน้างานที่เกิดจากการทำงานภายในโรงงานและสถานที่ทำงานอื่น ๆ เพื่อที่ผู้เข้าอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจะได้นำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติในการทำหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟให้กับองค์กรของตน ดังนั้นหลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจึงมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ หลักสูตรใช้เวลาทั้งหมด 6 ชั่วโมง โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟภาคทฤษฎี

1.1) คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ
1.2) ระบบใบอนุญาตทำงานประกายไฟ
1.3) ความปลอดภัยในงานเชื่อม ตัด เจียร
1.4) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE)
1.5) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน
1.6) อุปกรณ์ดับเพลิงอื่น ๆ และวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟภาคปฏิบัติ

2.1) ฝึกการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และถังดับเพลิง
2.2) ทำแบบทดสอบหลังฝึกอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

จุดเด่นหลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟของ  Safesiri

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟที่เน้นปฏิบัติจริง

เซฟสิริได้รับได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010 ให้สามารถเปิดบริการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ โดยหลักสูตรของเราได้มาตรฐานสากลครบทุกเนื้อหา มีการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ISO 9001

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟที่เน้นปฏิบัติจริง

วิทยากรและผู้ดำเนินการฝึกอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเป็นเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพ คอยควบคุมการสอนอย่างใกล้ชิด มาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง ถ่ายทอดทุกเนื้อหาแบบไม่มีกั๊ก เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าเมื่อผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟกับเราแล้ว คุณจะได้สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟที่เหมาะกับทุกองค์กร

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟในหลักสูตร In-house ทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางแผนในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อจบหลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟกับเราแล้วคุณจะได้รับวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรมทุกคน สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที อีกทั้งเรายังมีส่วนลดพิเศษมอบให้ทุกเดือน คุณสามารถติดต่อสอบถามทีมงานของเราได้โดยตรง

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟมีความยืดหยุ่นเข้ากับทุกองค์กร

เรายินดีให้บริการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟออนไลน์ในภาคทฤษฎี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี ส่วนในภาคปฏิบัติทางเราจะมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกในการฝึกที่สถานที่จริง อีกทั้งเรายังมีบริการหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟเฉพาะหน่วยงานอีกด้วย

Online

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%.

Safesiri

อบรมกับเซฟสิริ ดีอย่างไร

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

อบรมความปลอดภัย

01.อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554

02.อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

03.อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน อบรม 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน