อบรมนั่งร้าน การติดตั้งนั่งร้าน การตรวจสอบนั่งร้าน เรียนรู้เทคนิคการทำงานกับนั่งร้าน พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง นั่งร้านประเภท อังกฤษ (BS) นั่งร้านญี่ปุ่น เรียนมาตรฐานนั่งร้านชนิดต่างๆ พร้อมติดตั้งจริง

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

หลักสูตร : การติดตั้งนั่งร้านมาตรฐานสากล ลด 40%

นั่งร้านเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในการงานก่อสร้างและซ่อมแซมในพื้นที่สูง ซึ่งพื้นที่จะมีขนาดที่จำกัดและเป็นพื้นที่ต่างระดับ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องใช้ความรู้ชำนาญและได้รับการอบรมนั่งร้านก่อนออกปฏิบัติงานทุกคน เพื่อที่พนักงานจะได้นำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติในภาคสนาม เรียนรู้การติดตั้งนั่งร้านที่ถูกต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย และวางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ เช่น การพลัดตกจากนั่งร้าน การสะดุดหรือลื่นล้ม การร่วงหล่นของวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงการโค่นล้มของนั่งร้าน แม้ว่าการอบรมนั่งร้านจะไม่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ได้ แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงและโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดได้

การอบรมนั่งร้านเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

การอบรมนั่งร้านเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องมีการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างระดับบนนั่งร้าน โดยเฉพาะในองค์กรสายงานที่มีการใช้งานนั่งร้านในการทำงาน เช่น งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงรักษา งานทำความสะอาด และสายงานอื่น ๆ ที่ต้องมีการปฏิบัติงานบนนั่งร้าน จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนก่อนออกปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยในการทำงานด้วยความเข้าใจตามมาตรการการป้องกันและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคนในขณะปฏิบัติงาน

หลักสูตรอบรมนั่งร้านมาตรฐานสากล

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตรอบรมนั่งร้านมีหัวข้ออะไรบ้าง?

 1. กฏหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
 2. กรณีศึกษาอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับนั่งร้าน
 3. ประเภทของนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง
 4. มาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้านอย่างถูกต้อง
 5. การเตรียมติดตั้งนั่งร้าน
 6. การประกอบติดตั้ง และการรื้อถอนนั่งร้าน
 7. การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
 8. การรับน้ำหนักของนั่งร้านและข้อกำหนดต่างๆในงานนั่งร้าน

 9. ฝึกการติดตั้งนั่งร้าน
 10. ฝึกการตรวจสอบนั่งร้าน และรื้อถอนนั่งร้าน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

บริการทีมวิทยากรจัดอบรมหลักสูตรนั่งร้านภายในสถานประกอบการลูกค้าพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนครบชุดในราคาประหยัด

จุดเด่นหลักสูตรอบรมนั่งร้านของ SAFESIRI

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยของ ที่ได้การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 2000 แห่ง

หลักสูตรอบรมนั่งร้านของเซฟสิริเป็นหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการสอนมีความทันสมัย หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบรับกับเทรนด์และกฎหมายใหม่ประจำปี 2564 จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท

ทีมวิทยากรผู้สอนอบรมนั่งร้านของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ทำงานกับนั่งร้านจริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การทำงานกับนั่งร้านอย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงานกับนั่งร้านได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรอบรมนั่งร้านของเซฟสิริ เราสอนพื้นฐานการทำงานนั่งร้านตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานนั่งร้านจริงที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมนั่งร้านแบบ In-house ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางแผนการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญเรายังมีหลักสูตรอบรมนั่งร้านออนไลน์ คุณสามารถเข้ารับการอบรมได้จากที่ไหนก็ได้ ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมนั่งร้านภายใน 14 วัน

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

หลักสูตร ( อบรม จป หัวหน้างาน ) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร (อบรม จป บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

 • หลักสูตร 3 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ( อบรม คปอ ออนไลน์ )

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ 13-66-043

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานตามหลักมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายกำหนดเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องรวมถึงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE อย่างถูกวิธี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงอันตรายและหามาตรการป้องกันอย่างปลอดภัยสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ฝึกปฏิบัติกับการจำลองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อวางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

การอบรมนั่งร้านก่อนออกปฏิบัติงานทุกคน เพื่อที่พนักงานจะได้นำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติในภาคสนาม เรียนรู้การติดตั้งนั่งร้านที่ถูกต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย และวางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ เช่น การพลัดตกจากนั่งร้าน การสะดุดหรือลื่นล้ม การร่วงหล่นของวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงการโค่นล้มของนั่งร้าน

งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงรักษา งานทำความสะอาด และสายงานอื่น ๆ ที่ต้องมีการปฏิบัติงานบนนั่งร้าน

หลักสูตรอบรมนั่งร้านการอบรมก่อนเริ่มงานมีดังนี้

 1. ภาคทฤษฎี

1.1) กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
1.2) อบรมนั่งร้านในกรณีศึกษาอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับนั่งร้าน
1.3) ประเภทของนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง มาตรฐานอุปกรณ์ และการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์นั่งร้าน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้าน
1.4) มาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้านอย่างถูกต้อง
1.5) การเตรียมติดตั้งนั่งร้าน
1.6) อบรมนั่งร้านในการประกอบติดตั้ง และการรื้อถอนนั่งร้าน
1.7) การประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยง
1.8) เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้าน การรับน้ำหนักของนั่งร้านและข้อกำหนดต่าง ๆ ในงานนั่งร้าน

 1. ภาคปฏิบัติ

2.1) ฝึกการติดตั้งนั่งร้านอย่างถูกวิธี
2.2) ฝึกการตรวจสอบนั่งร้าน และรื้อถอนนั่งร้านอย่างปลอดภัย
2.3) ตอบข้อซักถามและทำแบบทดสอบหลังฝึกอบรมนั่งร้าน

 

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัติ การสวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างถูกวิธี อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย