ความสำคัญของการอบรมนั่งร้าน

นั่งร้านเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในการงานก่อสร้างและซ่อมแซมในพื้นที่สูง ซึ่งพื้นที่จะมีขนาดที่จำกัดและเป็นพื้นที่ต่างระดับ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องใช้ความรู้ชำนาญและได้รับการอบรมนั่งร้านก่อนออกปฏิบัติงานทุกคน เพื่อที่พนักงานจะได้นำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติในภาคสนาม เรียนรู้การติดตั้งนั่งร้านที่ถูกต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย และวางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ เช่น การพลัดตกจากนั่งร้าน การสะดุดหรือลื่นล้ม การร่วงหล่นของวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงการโค้นล้มของนั่งร้าน แม้ว่าการอบรมนั่งร้านจะไม่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ได้ แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงและโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดได้

การอบรมนั่งร้านเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

การอบรมนั่งร้านเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องมีการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างระดับบนนั่งร้าน โดยเฉพาะในองค์กรสายงานที่มีการใช้งานนั่งร้านในการทำงาน เช่น งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงรักษา งานทำความสะอาด และสายงานอื่น ๆ ที่ต้องมีการปฏิบัติงานบนนั่งร้าน จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนก่อนออกปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยในการทำงานด้วยความเข้าใจตามมาตรการการป้องกันและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคนในขณะปฏิบัติงาน

หลักสูตรอบรมนั่งร้านมีหัวข้ออะไรบ้าง?

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อมอบความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟในหน้างานที่เกิดจากการทำงานภายในโรงงานและสถานที่ทำงานอื่น ๆ เพื่อที่ผู้เข้าอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจะได้นำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติในการทำหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟให้กับองค์กรของตน ดังนั้นหลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจึงมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ หลักสูตรใช้เวลาทั้งหมด 6 ชั่วโมง โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้

หลักสูตรอบรมนั่งร้านภาคทฤษฎี

1.1) กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
1.2) อบรมนั่งร้านในกรณีศึกษาอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับนั่งร้าน
1.3) ประเภทของนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง มาตรฐานอุปกรณ์ และการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์นั่งร้าน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้าน
1.4) มาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้านอย่างถูกต้อง
1.5) การเตรียมติดตั้งนั่งร้าน
1.6) อบรมนั่งร้านในการประกอบติดตั้ง และการรื้อถอนนั่งร้าน
1.7) การประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยง
1.8) เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้าน การรับน้ำหนักของนั่งร้านและข้อกำหนดต่าง ๆ ในงานนั่งร้าน

หลักสูตรอบรมนั่งร้านภาคปฏิบัติ

2.1) ฝึกการติดตั้งนั่งร้านอย่างถูกวิธี
2.2) ฝึกการตรวจสอบนั่งร้าน และรื้อถอนนั่งร้านอย่างปลอดภัย
2.3) ตอบข้อซักถามและทำแบบทดสอบหลังฝึกอบรมนั่งร้าน

จุดเด่นหลักสูตรอบรมนั่งร้านของ  Safesiri

หลักสูตรอบรมนั่งร้านมาตรฐานสากล

หลักสูตรอบรมนั่งร้านของเซฟสิริเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010 หลักสูตรการสอนมีการพัฒนาให้ทันสมัยและถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันอันตรายและการควบคุมเกี่ยวกับงานบนที่สูงและงานนั่งร้าน มาตรฐานสากล ISO 9001 มาตรฐาน ANSI และมาตรฐาน OSHA จนได้รับการรับรองจากหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศมากมาย

หลักสูตรอบรมนั่งร้านที่ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

การอบรมนั่งร้านของเราควบคุมการสอนด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพ ฝึกให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ฝึกติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน Inspection of Scaffolding อย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมทั้งทดลองใช้งานอุปกรณ์การทำงานกับนั่งร้าน และใช้งาน PPE อย่างถูกต้องปลอดภัย เมื่อผ่านอบรมนั่งร้านกับเราแล้ว คุณมั่นใจได้เลยว่าจะมีความรู้พร้อมออกปฏิบัติงานได้จริง

หลักสูตรอบรมนั่งร้านที่เหมาะสำหรับทุกคน

เนื้อหาการสอนในการอบรมนั่งร้านของเรา เน้นสอนให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องโดยที่ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้ ที่สำคัญเรายังถ่ายทอดเทคนิคสำคัญในการติดตั้งนั่งร้านและการทำงานร่วมกับนั่งร้านให้โดยไม่มีกั๊ก เมื่อจบอบรมนั่งร้านกับเราแล้ว คุณสามารถติดตั้งนั่งร้านได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยระดับมืออาชีพเลย

หลักสูตรอบรมนั่งร้านมีความยืดหยุ่นเข้ากับทุกองค์กร

เรายินดีให้บริการอบรมนั่งร้านออนไลน์ในภาคทฤษฎี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี ส่วนในภาคปฏิบัติทางเราจะมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกในการฝึกที่สถานที่จริง อีกทั้งเรายังมีบริการหลักสูตรอบรมนั่งร้านเฉพาะหน่วยงานอีกด้วย

Online

อบรมนั่งร้าน
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

Safesiri

อบรมกับเซฟสิริ ดีอย่างไร

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

อบรมความปลอดภัย

01.อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554

02.อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

03.อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน อบรม 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน